Erlandsson Bygg i Mitt har vunnit en offentlig upphandling som innebär att på totalentreprenad utföra nybyggnation av ett äldreboende i Norrköpings kommun. Projektet omfattar upprättande av en byggnadsdel med totalt 60 lägenheter, fördelade på 6 stycken avdelningskök, gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. 
Detta är en andra etappen (Hus C), där Erlandsson även bygger den första etappen (Hus A och B). Etapperna kommer att löpa successivt och den största volymen kommer att upparbetas under 2018. Arbetena för andra etappen påbörjas i slutet av 2017 och ska vara färdigt i slutet av 2019. 

Kontraktsumman är på cirka 132 miljoner och kunden är Norrevo Fastigheter AB.