Erlandsson Byggs första säkerhetsvecka utfördes den 28 april till den 5 maj i Stockholm där alla anställda, så väl från Entreprenad som ROT-Byggservice deltog i olika sammanhang. Specifika säkerhetsronder utfördes i projekten som satte våra största risker på arbetsplatserna under lupp, stickprovskontroller av bilar, verktyg och skyddsutrustning utfördes likaså. Skyddsombud utförde inspektioner av etableringarnas skick och arbetsplatsernas ergonomi. BuildSafe redovisade statistik från skyddsronderna på arbetsplatserna som hjälper oss att bli bättre på att punktmarkera vissa problemområden och UE.
Workshops anordnades och genererade en mängd förbättringsförslag, möjligheter, erfarenhetsutbyten och direkta åtgärder i projekten. Veckan avslutades med en föreläsning av säkerhetschefen och toppspelare från DIF som bjöd på säkerhet ur ett fotbollsperspektiv. Pris för bästa förslag och initiativ inom säkerhet och arbetsmiljö delades ut till sex medarbetare och ett projekt