Byggherrar, konsulter, byggföretag och branschorganisationer arbetar tillsammans för att förändra branschens arbetsmiljö genom främst följande delar:

Ledarskap och kultur
Att tillsammans skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet.

Kunskap och kompetens
Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen, samt att identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser.

Gemensamma arbetssätt och standarder
Att tillsammans enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet, samt komma överens om vilka nyckeltal som ska mätas.

Kravställare som beställare
Att tillsammans arbeta för att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en självklar parameter i anbuds- och upphandlingsprocessen, samt att ställda krav följs upp rigoröst.