Region Öst täcker idag Mälardalen och Uppland med kontor i Västerås, Enköping, Gävle och Uppsala vilket är vårt huvudkontor. Vår målsättning är att finnas tillgänglig på samtliga orter där vi har uppdrag och avtal med våra kunder.

Vi utför större om- och nybyggnationer åt offentliga och privata fastighetsägare. Genom våra många ramavtal inom byggservice får Erlandsson Bygg ett stadigt inflöde av jobb både under hög- och lågkonjunktur.

I vår koncern ingår även VBE Byggproduktion som grundades 1964 av Bertil Eriksson. Sedan en tid tillbaka ingår även VEBAB i Erlandsson Bygg AB. Från den 1 januari 2015 är företaget helt integrerat i vår verksamhet. Det innebär att all ekonomi och administration sköts från kontoret i Uppsala.

Telefonnummer växel är 018-610 00 80.