Vi erbjuder från Erlandssonkoncernen den kompletta samarbetspartnern i Stockholmsregionen genom våra tre affärsområden; Entreprenad, Byggservice och Byggskadeservice.

Vi har fördelarna dels av det lokala, personliga bolaget med korta beslutsvägar och väl upparbetat förtroende i regionen, dels av koncernens styrka och vision. Vi fortsätter att expandera och ta nya marknadsandelar inom respektive affärsområde. Vi är i dag 100 stycken Erlandssonare som arbetar i sammansvetsade team med bred kompetens och många års erfarenhet av byggprojekt inom regionen. Vår inriktning är i första hand att utföra arbeten åt professionella byggherrar, projektutvecklare, försäkringsbolag, kommuner och fastighetsägare. Vi tar gärna tillsammans med vår kund, ett helhetsgrepp kring produkt och process från ax till limpa. Vi arbetar effektivt med stort engagemang och driv för att ge kunden den bästa servicen. Välkommen till Erlandsson Bygg i Stockholm AB.